O B A V J E Š T E NJ E

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 18.04.2014. ( petak ) do 21.04.2014. ( ponedjeljak ).

■Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 22.04.2014.godine.

UPRAVA FAKULTETA