Obavještenja

- Prijava ispita za junski (redovni) ispitni rok traje od 16.05.2022. do 27.05.2022. godine.

- Junski (redovni) ispitni rok traje od 02.06.2022. do 15.06.2022. godine.

**Tačan raspored polaganja ispita je objavljen na sajtu Fakulteta, www.fpm.me.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili sve finansijske obaveze prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (svih 6 rata školarine - za studente osnovnih akademskih studija, 10 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija, odnosno 10 rata školarine – za studente master akademskih studija).

 

Za prijavu ispita potrebno je:

  • uplatiti ukupan iznos školarine,
  • ovjeriti ljetnji semestar,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN:  510-8482-08 (CKB)

STUDENTSKA SLUŽBA

Predavanja iz predmeta Zaštita IS i podataka zakazana za petak 20.05. u 10:00 h odlažu se za 11:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz predmeta Osnovi IS i tehnologija zakazana za petak 13.05. u 10:00 h odlažu se za 12:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVEŠTENJE O PREDAVANJU MINISTARSTVA ODBRANE

Obaveštavaju se studenti II i III godine osnovnih studija i studenti specijalističkih studija smjera Poslovno civilna bezbjednost da će se dana 09.05.2022. sa početkom u 10.00 h održati predavanje na temu ’’Zajednička vanjska i bezbjednosna politika EU sa fokusom na strateški kompas’’, koje će održati gdja Tmušić  Aleksandra, šef odseka za EU i na temu ’’Uloga CG u misiji EU Atalanta’’, koje će održati poručnik fregate, gosp. Lazar Knežić.

Predavanja će biti održana online, putem ZOOM aplikacije, link je u rasporedu.

Prisustvo studenata je obavezno i vrednovaće se predispitnim poenima.

Prof. dr Ljiljana Dapčević Marković

Na osnovu člana 57 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. aprila 2022. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak ljetnjeg semestra studijske 2021/2022. godine: petak, 20.05.2022. godine.

1. Prijava ispita za junski ispitni rok 2022. godine

●od 16.05.2022. do 27.05.2022. godine.

1.1.Junski ispitni rok 2022. godine:

●od 02.06.2022. do 15.06.2022. godine.

 

2. Prijava ispita za julski ( popravni ) ispitni rok 2022. godine:

●od 13.06.2022. do 23.06.2022. godine.

2.1.Julski ( popravni ) ispitni rok 2022. godine:

●od 04.07.2022. do 16.07.2022. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Fakultet za poslovni menadžment u Baru,  za vrijeme vjerskih i državnih praznika u aprilu i maju 2022. godine, neće raditi:

- od 22.04.2022. /petak/ do 25.04.2022. /ponedjeljak/ godine.

Prvi radni dan nakon praznika je utorak - 26.04.2022. godine.


- od 30.04.2022. /subota/ do 03.05.2022. /utorak/ godine.

Prvi radni dan nakon praznika: srijeda, 04.05.2022. godine;


- od 21.05.2022. /subota/ do 23.05.2022. /ponedjeljak/ godine.

Prvi radni dan nakon praznika je utorak, 24.05.2022. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Kolokvijum iz predmeta Carine i carinsko poslovanje biće održan u petak, 06.04.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, studenti će odgovarati na tri postavljena pitanja o gradivu koje je izloženo na prvih 150  strana predmetnog udžbenika. Maksimalan broj poena koji mogu biti ostvareni na kolokvijumu je 25, a studenti koji polože kolokvijum oslobođeni su tog dela gradiva, odnosno prvog ispitnog pitanja.

PREDMETNI PROFESOR

 

  • Kolokvijum iz predmeta Pravo privatne bezbjednosti biće održan u sredu, 04.05.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, obuhvatiće gradivo izloženo na prvih 96 strana predmetnog udžbenika, kroz tri pitanja. Maksimalan broj poena koji mogu biti ostvareni na kolokvijumu je 25, a ukoliko student položi kolokvijum, na ispitu će biti oslobođen tog dela gradiva, odnosno prvog ispitnog pitanja.
  • Kolokvijum iz predmeta Sistem zaštite ličnosti i objekata biće održan u subotu, 07.05.2022. sa početkom u 11.30 h i trajaće 45 minuta. Kolokvijum će se održati na FPM, obuhvatiće tri pitanja iz gradiva izloženog na prvih 75 strana predmetnog udžbenika. Studenti koji polože kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva, odnosno prvog pitanja na ispitu.
PREDMETNI PROFESOR

 

Dana 20.04. sa početkom u 11.00 časova direktor Forenzičkog centra Crne Gore, prof. dr Aleksandar Ivanović održaće predavanje na temu ’’Uloga i značaj forenzike u istragama teških krivičnih djela.’’

Prisustvo studenata II i III godine osnovnih studija i studenata specijalističkih studija Smjera za poslovno civilnu bezbjednost je obavezno i vrednovaće se dodatnim bodovima u okviru predispitnih obaveza.

Predavanje će biti održano online preko ZOOM aplikacije, link za pristup je objavljen u okviru rasporeda nastave.

Nastava u ljetnjem semestru 2021/22. godine počinje u četvrtak, 24.02.2022. godine, a završava se u petak, 20.05.2022. godine.

Raspored nastave za I sedmicu predavanja će blagovremeno biti objavljen.

UPRAVA FAKULTETA

Sa neizmjernim bolom i nevjericom, obavještavamo studente, kolege i prijatelje Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, da je 31. januara 2022. godine u saobraćajnoj nesreći, u 61-oj godini života, nastradala naša koleginica

Doc. dr

DANIJELA RAKOČEVIĆ-MEDOJEVIĆ

Uspomenu na našu dragu koleginicu trajno ćemo čuvati.

Neka počiva u miru.

 

KOLEKTIV

FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU