Obavještenja

PREDAVANJA IZ PREDMETA UVOD U PRAVO ZAKAZANA ZA SUBOTU 25.12.2021. SE OTKAZUJU.

UPRAVA FAKULTETA

O B A V J E Š T E NJ E

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2021. (četvrtak) DO 09.01.2022. (nedjelja).

 

●PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 10.01.2022.GODINE ( ponedjeljak ).

 

 

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 17.12.2021. do 25.12.2021. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija i studente master akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

-        imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,

-        uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,

-        uplatiti 5 €  po ispitu,

-        popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i

-        dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUNI: 510 – 8482 – 08 (CKB) ili 565-6500-84 (Lovćen banka)

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2021/22. godine će biti objavljen blagovremeno.

 

UPRAVA FAKULTETA

VJEŽBE IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK 1 ZAKAZANE ZA ČETVRTAK 16.12.2021. SE ODLAŽU. O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA VJEŽBI STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

PREDMETNI PROFESOR

PREDAVANJA IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA LIČNOSTI ZAKAZANA ZA UTORAK 07.12.2021. SE ODLAŽU. O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

PREDMETNI PROFESOR

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 29. novembra 2021. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

I-Završetak zimskog semestra studijske 2021/2022. godine: subota, 25.12.2021. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2022. godine

●od 17.12.2021. do 25.12.2021. godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2022. godine:

●od 14.01.2022. do 27.01.2022. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2022. godine:

●od 27.01.2022. do 05.02.2022. godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2022. godine:

●od 10.02.2022. do 23.02.2022. godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2021/2022. godine: 25.02.2022. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2021/2022. godine: 20.05.2022. godine.

Član 2

Ova Odluka je podložna izmjenama i dopunama usljed epidemiološke situacije, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni.

 

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

PREDAVANJA IZ POSLOVNE STATISTIKE ZAKAZANA ZA UTORAK 16.11.2021. SE ODLAŽU ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA.

O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

PREDMETNI PROFESOR

Nadoknada propuštenih časova iz UVODA U PRAVO će se održati u petak 12.11.2021. sa početkom u 11 h.

(Za više detalja pogledajte raspored nastave).

PREDMETNI PROFESOR

PREDAVANJA IZ UVODA U PRAVO ZAKAZANA ZA 05.11.2021. u 11:00 h SE NEĆE ODRŽATI ZBOG BOLESTI PREDMETNOG PROFESORA.

O NOVOM TERMINU ODRŽAVANJA PREDAVANJA, STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

UPRAVA FAKULTETA

Nadoknada propuštenih časova iz Engleskog jezika 3 će se održati u petak 05.11.2021. sa početkom u 10 h. (Za više detalja pogledajte raspored nastave).


Linkovi za pristup predavanjima:

EJ3 prvi čas 5.11. 10am – 10:45am

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72920495540?pwd=S0ZHL3Bzem02VVpCcEcwUGg2dElpZz09

Meeting ID: 729 2049 5540
Passcode: 6RmsJD

EJ3 drugi čas 5.11. 10:45am – 11:30am

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74577413405?pwd=SjRBNFE2ZWhiQ0pUQVVCRW14bjFhUT09

Meeting ID: 745 7741 3405
Passcode: Q8W9i

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE ZA ODBRANU ZAVRŠNIH /DIPLOMSKIH I  SPECIJALISTIČKIH / RADOVA DA SU UTVRĐENI SLJEDEĆI TERMINI  ODBRANA:


I/PRVI/ TERMIN U NOVEMBRU 2021.g., UTORAK, 09.11.2021.g. SA POČETKOM U 13:00 h

II/DRUGI/ TERMIN U NOVEMBRU 2021.g., UTORAK, 16.11.2021.g. SA POČETKOM U 12:00 h

III/TERMIN ODBRANA MASTER RADOVA: SRIJEDA, 24.11.2021. I ČETVRTAK, 25.11.2021.g. Tačno vrijeme će biti blagovremeno utvrđeno.

Napomena: Da bi pristupili odbrani, kandidati treba da su prethodno izvršili sve svoje finansijske obaveze prema Fakultetu, da su predali utvrđeni broj tvrdo ukoričenih primjeraka i ispoštovali i sve druge propisane procedure.

UPRAVA FAKULTETA