Obavještenja

- Prijava ispita za februarski (popravni) ispitni rok traje od 26.01.2017. do 11.02.1017. godine.

- Februarski (popravni) ispitni rok traje od 13.02.2017. do 25.02.2017. godine.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, tj. 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • imati ovjeren zimski semestar,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

** Raspored polaganja ispita u februarskom (popravnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

PODSJEĆAMO STUDENTE III ( TREĆE ) GODINE POSLOVNE PSIHOLOGIJE DA JE ZA ISPIT IZ PREDMETA „PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA“ (III GODINA, 5. SEMESTAR), PORED UDŽBENIKA „EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA“ (AUTOR: T.GRGIN), NEOPHODAN I PRIRUČNIK „101 ODGOVOR NA 101 PITANJE“, KOJI SE MOŽE PREUZETI U SKRIPTARNICI FAKULTETA.

 

UPRAVA FAKULTETA I

PROF. DR NILA KAPOR-STANULOVIĆ

STUDENTSKA SLUŽBA I UPRAVA FAKULTETA ĆE U UTORAK, 27.12.2016.GODINE RADITI DO 12:30 SATI.

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2016.(petak) DO 08.01.2017. (nedjelja).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2017.GODINE ( ponedjeljak ).

 

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja i kolokvijum iz predmeta KRIMINALISTIKA kod prof. dr Milana Škulića, ranije zakazana za petak 23.12.2016. i subotu 24.12.2016. održaće se u subotu 24.12.2016. prema sljedećem rasporedu:

 • 12:00 - 13:00 h - kolokvijum
 • 14:00 - 18:15 h - predavanja
STUDENTSKA SLUŽBA

■ Obavještavamo studente da se nastava na predmetu “KRIMINALISTIKA“ planirana za petak, 23.12.2016.g. u vremenu od  09:00-13:00 sati,  NEĆE ODRŽATI, zbog neplaniranih obaveza predmetnog nastavnika.

■ Da li će biti održana nastava i kolokvijum, planirani za subotu, 24.12.2016. godine, kao i o eventualnom odlaganju i ovog termina, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2016. do 28.12.2016. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, tj. 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

 • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
 • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
 • uplatiti 5 € po ispitu,
 • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
 • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavamo studente Poslovne psihologije, da se zbog teške tjelesne povrede profesora Marića, predavanja prema utvrđenom Kalendaru nastavnih aktivnosti neće održati na sljedećim predmetima: Opšta psihologija 1; Socijalna psihologija 1; Psihologija ličnosti; Psihologija menadžmenta i Profesionalna orijentacija i razvoj karijere.

O daljem načinu rada i nastavnih aktivnosti iz navedenih predmeta, studenti će biti blagovremeno obaviješteni od strane  dr Danijele Rakočević-Medojević.

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 931

B a r, 28.11.2016.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 28. novembra 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2016/2017.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2016/2017.godine: subota, 24.12.2016. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2017.godine

●od 19.12.2016. do 28.12.2016.godine, i

●od 09.01.2017. do 11.01.2017.godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2017.godine:

●od 12.01.2017. do 26.01.2017.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2017.godine:

●od 26.01.2017. do 11.02.2017.godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2017.godine:

●od 13.02.2017. do 25.02.2017.godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.02.2017.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2016/2017.godine: 27.05.2017.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Predavanje iz predmeta UVOD U PRAVO kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazano za 28.11.2016. će se održati u subotu 03.12.2016. u 10:00 h, u učionici br. 2.

STUDENTSKA SLUŽBA

Zbog neodložnih obaveza profesora, predavanje iz predmeta Uvod u pravo, neće biti održano, u ponedeljak, 28.11. (za kada je ranije bilo najavljeno).

Novi termin predavanja biće naknadno objavljen.