Obavještenja

Vježbe iz predmeta ENGLESKI JEZIK 2 kod Rajne Popović, zakazane za ponedjeljak 06.04. u 14:00 h, odlažu se za utorak 07.04. u 15:00 h.

STUDENTSKA SLUŽBA

I KOLOKVIJUM iz predmeta BANKARSTVO (za studente smjera CŠO i FP) kod Doc. dr Milene Žižić, će se održati u subotu 28.03.2015. u 12:00 h u okviru II bloka predavanja.

PREDMETNI PROFESOR

I KOLOKVIJUM iz predmeta Elektronske finansije kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se održati 24.03.2015. (utorak) u 12:00 h, u okviru drugog bloka predavanja.

PREDMETNI PROFESOR

II GODINA

Na sljedećem predavanju iz predmeta Vještina pregovaranja studenti su dužni da opišu jedno svoje neuspješno pregovaranje.

Prilikom trećeg bloka predavanja ( u maju 2015. godine) biće održan kolokvijum iz ovog predmeta.

 

III GODINA


Uslov za izlazak na ispit iz predmeta Metodika nastave psihologije je da svaki student održi jedan čas psihologije, da napiše izvještaj o tom času i da izvještaj izloži USMENO na posljednjem času u maju 2015. godine.

 

Prof. dr Nila Kapor Stanulović

CEKOMS

Centar za komunikacijske studije i istraživanja

 

Poštovani Studenti,

pozivamo Vas da učestvujete na sledećim seminarima i usavršite svoje stručno znanje iz sledećih oblasti :

 

Seminari iz vještina komunikacije

 

1. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA (GOVOR TIJELA)

2. LIDERSKE VJEŠTINE

3. VJEŠTINE I PSIHOLOGIJA PRODAJE

4. ODNOSI SA JAVNOŠĆU

5. KOMUNIKACIJA MANIPULACIJE

6. JAVNI NASTUP I VJEŠTINE PREZENTACIJE

 

Predavač je prof. dr Darko Tadić iz Beograda.

 

Prof.dr Darko Tadić je profesor na Visokoj školi za tržišne komunikacije u Beogradu. Diplomirao dramaturgiju na FDU, godinama radi kao predavač i konsultant za komunikacije, kreativno pisanje i kopirajting.

Dr Darko Tadić sa saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti, uspješno sprovodi individualnu ili timsku obuku polaznika seminara koji žele da usavrše znanja iz specfičnih oblasti za koje ne postoje posebni školski programi ili se studiraju na višegodišnjim studijama.

Program doživotnog učenja, samorazvoja i sticanja socijalnih i praktičnih životnih vještina, je preduslov modernog života i uspjeha u savremenom svjetu.

 

Svi detalji o vještinama komunikacije nalaze se na njegovom sajtu www.cekoms.com a detalji o pisanju na sajtu www.kreativnopisanje.org

Seminari se održavaju u terminu od 10 do 17 sati vikendom (subota i nedjelja ), o datumu održavanja seminara, planu i programu, kao i mjestu održavanja bili bi blagovremeno obavješteni. Cijena po učesniku je 30 eura za dva dana ( jedan seminar ). Seminari će se održati u Budvi.

 

Seminari/obuke realizuju se u malim grupama od 10-15 polaznika. Rad je organizovan na principu interaktivnih dinamičnih radionica, uz individualni pristup i teorijska predavanja i praktičan rad na studijama slučajeva. Svim polaznicima obezbjeđena je potrebna literatura i sertifikat o završenoj obuci CEKOMS u Budvi.

 

Na Vama je da izaberete koji Vam najviše odgovaraju.

 

Slobodno me možete kontaktirati na ovaj e- mail : Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

Broj mjesta je ograničen. Molimo Vas da nas putem email-a blagovremeno obavjestite o broju zainteresovanih za učešće na seminaru.

 

Dobro nam došli !

 

Vesna Armenko, Menadžer

+382 69 517 065

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Buljarica - Budva - Montenegro

www.cekoms.com

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

NASTAVA ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2014/15. POČINJE U ČETVRTAK 27.02.2015.

RASPORED ĆE BITI NAKNADNO ISTAKNUT NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU FAKULTETA.

PRIJE POČETKA NASTAVE VRŠIĆE SE UPIS LJETNJEG SEMESTRA (II, IV, VI) U PERIODU OD 23.02.2015. DO 27.02.2015.

 

ZA UPIS LJETNJEG SEMESTRA POTREBNO JE:

- UPLATA RATE PO UGOVORU (ZA OSNOVNE STUDIJE ČETVRTA, ZA SPECIJLAISTIČKE STUDIJE ŠESTA)

- 12.00 € ZA UPIS SEMESTRA

- INDEKS

NAPOMENA : UDŽBENIKE MOGU PREUZETI SAMO STUDENTI KOJI SU UPISALI II, IV, ODNOSNO VI SEMESTAR

STUDENTSKA SLUŽBA

O B A V J E Š T E NJ E

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 31.12.2014. DO 11.01.2015.GODINE.

●PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 12.01.2015.GODINE ( PONEDJELJAK ).

 

 

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 1073

B a r, 05.12.2014.

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 05. decembra 2014. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2014/2015.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

1. Završetak zimskog semestra: 27.12.2014.godine.

2. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: od 15.12.2014. do 30.12.2014.godine i od 12.01.2015. do 17.01.2015.godine.

3. Prvi ispitni rok /osnovni/: od 19.01.2015. do 31.01.2015.godine.

4. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 28.01.2015. do 07.02.2015.godine.

5. Drugi ispitni rok/popravni/: od 09.02.2015. do 21.02.2015.godine.

6. Početak ljetnjeg semestra: 27.02.2015.godine.

7. Završetak ljetnjeg semestra: 23.05.2015.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman


OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Prijava ispita za prvi -zimski  ispitni rok traje  od 15.12.2014. do 30.12.2014. god. i  od 12.01.2015. do 17.01.2015 god.

2. Ispiti u prvom zimskom roku biće održani od 19.01.2015 do  31.01.2015.


3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni  zimski/ : od 28.01.2015. do 07.02.2015. god.

Drugi ispitni rok / popravni /: od 09.02.2015. do 21.02.2015. god.


4. Za ovjeru zimskog semestra 2014/15 i prijavu ispita potrebno je :

- platiti polovinu od ukupnog iznosa školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji su prijavljeni za polaganje

(  uplata je 5 eura po predmetu )

Studentska služba

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU,  SA AKCIJOM DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI KOJA SE SPROVODI U BARU, UPOZNATI GOSPODIN BOŽO JOLIČIĆ, ISPRED „DRUŠTVA DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI“- BAR, U ČETVRTAK, 20.11.2014.GODINE, U VREMENU OD 14:00 DO 14:10 ČASOVA.

TEMIN DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI NA FAKULTETU BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN NA SAJTU I OGLASNOJ TABLI FAKULTETA, A AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI BIĆE SPROVEDENA U POSLJEDNOJ NEDJELJI MJESECA NOVEMBRA 2014.G.

MOLIMO NAŠE STUDENTE KOJI SU SPREMNI UČESTVOVATI U OVOJ IZUZETNO HUMANOJ AKCIJI, DA SE PRIJAVE KOD SEKRETARA FAKULTETA LIČNO ILI NA TELEFONE: 030/ 303 – 553; 067/ 225 – 285.

DAVANJEM KRVI MOŽETE SPASITI NEČIJI ŽIVOT!

UPRAVA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE

SMJER POSLOVNA PSIHOLOGIJA

 

PREDAVANJA ZAKAZANA KOD PROF. DR BOJANE DIMITRIJEVIĆ ZA 01.11. I 02.11.2014 ODLAŽU SE ZA 20.11, 21.11 I 22 NOVEMBAR 2014.

 

 

UPRAVA FAKULTETA