Obavještenja

Prvo predavanje u studijskoj 2013/14. god. za studente I godine (opšti smjer) će se održati u petak 27.09.2013. godine iz predmeta UVOD U EKONOMIJU, kod Prof. dr Mira Blečića.

Predavanje će se održati u terminu 11:00 - 15:00 h na Fakultetu, u učionici br. 2.

Napomena: Detaljnije u Rasporedu nastave.

UPRAVA FAKULTETA

1. Obavještavaju se studenti/kandidati za odbranu završnih radova na osnovnim, odnosno specijalističkim studijama, koji su predali završni rad ili koji to učine najkasnije do 09.01.2013.godine, da će odbrane završnih radova biti organizovane u terminu januarskog ispitnog roka 2013.godine, u periodu od 15.01.2013. do 30.01.2013.godine.

2. O terminu odbrana završnih radova kod pojedinih predmetnih nastavnika-mentora, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.

3. Kandidate koji su u pripremi završnog rada, podsjećamo na Uputstvo o sadržaju i izradi završnog rada, koje se može naći na sajtu Fakulteta pod opcijom Glavnog menija-podopcija „Pravna akta“.

 

Bar,13.12.2012.g.

UPRAVA FAKULTETA