Obavještenja

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Dana nezavisnosti Crne Gore,  neće raditi: od 20.05.2019. do 22.05.2019. godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je četvrtak - 23.05.2019. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore izdala je Fakultetu za poslovni menadžment u Baru,

SERTIFIKATE O AKREDITACIJI

a/ Sertifikat o akreditaciji studijskog programa akademskih osnovnih studija „Poslovni menadžment“, br.02-631/19-85/1, od 23. aprila 2019. godine;

b/ Sertifikat o akreditaciji studijskog programa akademskih osnovnih studija „Poslovna psihologija i psihološko savjetovanje“, br. 02-631/-19-84/3, od 23. aprila 2019. godine;

c/ Sertifikat o akreditaciji akademskih master studija „Poslovni menadžment“, br.02-631/19-86/1, od 23. aprila 2019. godine.

 

I. AKADEMSKE OSNOVNE STUDIJE ( 3 godine; 180 ECTS; VI nivo visokog obrazovanja )

I.1. Studijski program: Poslovni menadžment

Moduli:

Modul-1: Finansijski menadžment

Modul-2: Menadžment u carini i špediciji

Modul-3: Bezbjednosni menadžment

I.2. Studijski program: Poslovna psihologija i psihološko savjetovanje

Moduli:

Modul-1: Poslovna psihologija

Modul-2: Psihološko savjetovanje

 

II. AKADEMSKE MASTER STUDIJE ( 2 godine; 120 ECTS; VII/2 podnivo visokog obrazovanja )

II.1. Studijski program: Poslovni menadžment

Moduli:

Modul-1: Bankarstvo i osiguranje

Modul-2: Računovodstvo i revizija

Modul-3: Carine i porezi

Modul-4: Mala i srednja preduzeća

Modul-5: Poslovno-civilna bezbjednost

Modul-6: Poslovna psihologija i ljudski resursi.

 

Obavještavamo Vas da je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilista u Rijeci, Repiblika Hrvatska, odlučio da, u akademskoj 2019/2020. godini, omogući upis osnovnih studija kandidatima iz Crne Gore, uz iste školarine kao za državljane Republike Hrvatske i Evropske unije.

U prilogu Vam dostavljamo i integralni tekst konkursa sa svim potrebnim detljima.

Dostavljamo Vam, u prilogu, informaciju u vezi sa stipendijama  Vlade Republike Italije za akademsku 2019/2020. godinu.

Dostavljamo iintegralne tekstove konkursa na engleskom i italijanskom jeziku.

Dostavljamo Vam, u prilogu, dvije informacije:

1.       Informaciju o forumu “Zeleni talenti”, koji ce se odrzati u Berlinu, u oktobru 2019. godine; Dostavljamo I flajer o ovom forumu.

2.       Informaciju o jednom (1)  mjestu za upis jednog crnogorskog drzavljanina na prvu godinu Moskovskog drzavnog instituta za medjunarodne odnose.

Prilozi:
Download datoteke (GT_Flyer_2019.pdf)GT-flyer 2019[ ]830 Kb
Download datoteke (MGIMO 2019-2020 I.doc)MGIMO 2019-2020[ ]31 Kb
Download datoteke (SR Njemacka-Zeleni talenti 2019 I (1).doc)SR Njema?ka - Zeleni talenti 2019[ ]31 Kb

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 24. aprila 2019. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 25.05.2019. g.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: od 15.05.2019. do 25.05.2019. g.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: od 15. 05.2019. do 25.05.2019. g.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: od 05.06.2019. do 15.06.2019. g.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 17.06.2019. do 22.06.2019. g.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 01.07.2019. do 12.07.209. g.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljamo vam, u prilogu,  informaciju o stipendijama koje dodjeljuje Vlada Japana za 2020. godinu.  Dostavljamo Vam I objavu Konkursa Ambasade Japana u Beogradu.

Prilozi:
Download datoteke (2020_Guidelines_Undergraduate_E.pdf)Guidelines[ ]237 Kb
Download datoteke (Japan-MEXT 2020 I.doc)Japan - MEXT 2020[ ]36 Kb
Download datoteke (Press MEXT 2020.doc)Press MEXT 2020[ ]63 Kb

Fakultet za poslovni menadžment u Baru,  za vrijeme vjerskih i prvomajskih praznika,  neće raditi: od 26.04.2019. do 02.05.2019. godine.

Prvi radni dan nakon praznika je petak - 03.05.2019. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Raspored nastave za I godinu (Opsti smjer i Poslovna psihologija), za period: 22.04 - 25.04.2019. je izmijenjen. Za vise informacijja pogledajte pod opcijom Raspored nastave, IX nedjelja.

STUDENTSKA SLUZBA

Uslov za izlazak na završni ispit iz Metodike nastave psihologije, umjesto ranijeg zahtjeva da se održi čas, je obavezno prisustvo nastavi kao i aktivno učestvovanje u vježbama koje će biti organizovane na času.

Oni studenti koji su već održali čas, treba samo da predaju izvještaj.

PREDMETNI PROFESOR

U prilogu je informacija o stipendiji koju Administracija Valonija - Brisel International (WBI) dodjeljuje Crnoj Gori za pohadjanje ljetnjeg tecaja francuskog jezika u Briselu. Tecaj ce se odrzati u periodu od 12. Jula do 3. avgusta 2019. godine. Pravo prijavljivanja imaju studenti koji posjeduju A1 nivo znanja francuskog jezika. Više infomacija o samom kursu, kao i prijavni formular, zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi:  http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.html ili pogledati skeniranu brošuru ovdje (kao i prijavni formular). Za sva dodatna pojašnjenja, kandidati se mogu obratiti gospodinu Bertrand Fonteyn-u, lektoru za francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na e-mail adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Dokumentaciju treba dostaviti najkasnije do 18. aprila 2019. godine, na adresu: Ambasada Kraljevine Belgije, Krunska br. 18, 11000 Beograd

Prijavni formular se može preuzeti i ovdje.

Prilozi:
Download datoteke (scan0002.pdf)1[ ]196 Kb
Download datoteke (scan0003.pdf)2[ ]949 Kb