Obavještenja

Obavještavamo vas da Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine dodjeljuje 5 (pet) stipendija crnogorskim studentima za osnovne i/ili  master studije na visokoškolskim ustanovama u Ukrajini, za akademsku 2019/2020. godinu.

Stipendije se dodjeljuju za sljedeće oblasti: humanističke studije, društvene i tehničke nauke.

Detaljnu informaciju o stipendijama, kao i uslovima za apliciranje možete pronaći na sajtu Ministarstva prosvjete:http://www.mpin.gov.me/rubrike/visoko-obrazovanje/196489/Ministarsto-obrazovanja-i-nauke-Ukrajine-dodjeljuje-5-stipendija-za-akademsku-2019-2020-godinu.html

Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju u vezi sa jednom stipendijom koju ce Vlada Juzne Koreje dodijeliti Crnoj Gori, za  akademsku 2019/2020. godinu. Dostavljamo vam I “Guidelines” za nacin apliciranja, kao I “njacesce postavljena pitanja”

Dostavljamo vam, u prilogu, informaciju o mogucnostima upisa pojedinih studijskih programa na Univerzitetu “Ovidije” u Konstanci. Dostavljamo vam i flajere ovog Univerziteta sa vise informacija o pojedinim studijskim programima.

Prilozi:
Download datoteke (Plian UOC EN.pdf)Plian UOC EN.pdf[ ]1130 Kb
Download datoteke (Pliant CS.pdf)Pliant CS.pdf[ ]547 Kb
Download datoteke (Pliant engleza Medicina.pdf)Pliant engleza Medicina.pdf[ ]1356 Kb
Download datoteke (Rumunija-mogucnosti upisa na Univerzitetu Ovidije u Konstanci I.doc)Stipendija[ ]27 Kb

U prilogu je  Konkurs za stipendije za 2019-2020 NR Kina.

Prilozi:
Download datoteke (NR Kina, Konkurs za stipendije za 2019-2020 I.doc)NR Kina[ ]53 Kb

Podjesćamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2019. početi u srijedu 27.02.2019. i trajati do 25.05.2019. godine.

Raspored nastave će biti blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 18.02.2019. do 25.02.2019. godine.

-  Studenti osnovnih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

- Studenti specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

*Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

Žiro račun fakulteta: 510 – 8482 - 08

UPRAVA FAKULTETA

 

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 29.12.2018. (Subota) DO 08.01.2019. (Utorak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2019. GODINE (Srijeda).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 17.12.2018. do 26.12.2018. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 €  po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2018/19. godine se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti II godine studija (Poslovna psihologija) da je došlo do izmjene u rasporedu nastave za XII nedjelju predavanja /10.12. - 15.12.2018/.

Detaljnije možete pogledati u rasporedu.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2018. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I - Završetak zimskog semestra studijske 2018/2019. godine: subota, 22.12.2018. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2019. godine

● od 17.12.2018. do 26.12.2018. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2019. godine:

● od 15.01.2019. do 26.01.2019. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 28.01.2019. do 02.02.2019. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 12.02.2019. do 23.02.2019. godine.

 

II - Početak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 27.02.2019. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 25.05.2019. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Obavještavaju se studenti I, II i III godine studija (smjer Poslovna psihologija) da se sva predavanja kod Doc. dr Borislava Marića zakazana za period: 04.12. - 07.12.2018. odlažu za period: 24.12. - 26.12.2018. godine.

Detaljnije možete pogledati ovdje:

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA FAKULTET NEĆE RADITI U SUBOTU 10.11.2018. GODINE.

UPRAVA FAKULTETA