Obavještenja

Novi žiro-račun Fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA

Podjesćamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2020. početi u četvrtak 27.02.2020. i trajati do 23.05.2020. godine.

Raspored nastave će biti blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 24.02.2020. do 28.02.2020. godine.

-        Studenti osnovnih akademskih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-        Studenti postdiplomskih specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-        Studenti master akademskih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (195 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

 

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

Žiro-računi fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

510 – 8482 – 08 (CKB)

UPRAVA FAKULTETA

Ispit iz predmeta UVOD U PRAVO kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazan za 15.02.2020. u 11 h, odlaže se za 13h.

PREDMETNI PROFESOR

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 28.12.2019. (subota) DO 08.01.2020. (srijeda).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2020. GODINE (četvrtak).

 

UPRAVA FAKULTETA

Došlo je do promjene termina polaganja II kolokvijuma iz Engleskog jezika 3.

Novi termini održavanja kolokvijuma su:

  • 15:15 - 16:00 h - I grupa
  • 16:00 - 16:45 h - II grupa

Detaljnije u rasporedu nastave.

PREDMETNI PROFESOR

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 02. decembra 2019. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2019/2020. godine: subota, 21.12.2019. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2020. godine:

●od 16.12.2019. do 25.12.2019. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2020. godine:

●od 14.01.2020. do 25.01.2020. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski (popravni) ispitni rok 2020. godine:

●od 27.01.2020. do 01.02.2020. godine.

2.1. Februarski (popravni) ispitni rok 2020. godine:

●od 11.02.2020. do 22.02.2020. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2019/2020. godine: 27.02.2020. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2019/2020. godine: 23.05.2020. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Predavanja iz predmeta Uvod u pravo kod Prof. dr Miodraga Vukovića, zakazana za subotu 30.11.2019. godine se odlažu.

O novom terminu predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

PREDMETNI PROFESOR

U srijedu 04.12.2019. godine, u terminu: 15:00 - 19:00 h, održaće se predavanje iz predmeta Kvantitativne metode kod Prof. dr Luke Filipovića.

Detaljnije pogledajte pod opcijom Raspored nastave za XI nedjelju.

PREDMETNI PROFESOR

MENSA - OBAVJEŠTENJE

Testiranje bazične inteligencije u Baru, u organizaciji Mense Crne Gore održaće se u subotu, 14. decembra 2019. godine sa početkom u 09:00 h, u prostorijama Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, ul. Maršala Tita br.7.

Rok za prijavu je do četvrtka, 12. decembra do 23:59 časova.

Cijena testiranja je 15€, dok za đake i studente iznosi 10€. Uplate se vrše na žiro račun br. ​520-14442-11 kod Hipotekarne banke, primalac uplate: Mensa Crne Gore, Podgorica. Na uplatnici je neophodno navesti ime i prezime kandidata (ukoliko ne uplaćuje kandidat, ime i prezime kandidata navesti u polju "Svrha uplate"), a polje "Poziv na broj odobrenja" popuniti matičnim brojem (JMB) kandidata.

Uplate se mogu izvršiti najkasnije do 13. decembra do 11:59 h. U slučaju odustajanja, novac se ne vraća zbog organizacijskih razloga.

Pravo na testiranje imaju svi kandidati koji su punoljetni na dan testiranja. Prijava za testiranje je obavezna i podrazumijeva popunjavanje prijavnog formulara koji se nalazi na sledećem linku: https://mensa.me/formulari/31797. Prijava sadrži vaše lične podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju prilikom pristupa testiranju i za statističke obrade.

Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument.

Mensin test može se raditi najviše tri puta u životu, pri čemu između dva testiranja ne smije da protekne manje od godine dana. Članovi Mense mogu imati prednosti prilikom školovanja ili zapošljavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Za više informacija možete nam se obratiti putem e-maila na  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Vježbe iz Engleskog jezika 3 zakazane za 30.10.2019. (srijeda) u terminu 12:00 -13:30 h, će se održati istog dana u terminu 13:30 - 15:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Raspored nastave u zimskom semestru 2019/20. godine - VII nedjelja

04.11 - 09.11.2019.