Raspored nastave

Raspored KOLOKVIJUMA i nastave za sve studijske programe / smjerove i godine u ljetnjem semestru 2020/21 - X nedjelja

26.04 - 29.04.2021.

NAPOMENA: SVI KOLOKVIJUMI ODRŽAĆE SE ONLINE, NA PLATFORMI.

Raspored KOLOKVIJUMA za sve studijske programe / smjerove i godine u ljetnjem semestru 2020/21 - IX nedjelja

19.04 - 24.04.2021.

NAPOMENA: SVI KOLOKVIJUMI ODRŽAĆE SE ONLINE, NA PLATFORMI.

Raspored nastave za sve studijske programe / smjerove i godine u ljetnjem semestru 2020/21 - I nedjelja

26.02. i 27.02.2021.