Raspored nastave

Raspored nastave za sve studijske programe / smjerove i godine u ljetnjem semestru 2021/22 - I nedjelja

24.02 - 26.02.2022.

Raspored nastave za sve studijske programe / smjerove i godine u zimskom semestru 2021/22 - V nedjelja

25.10 - 30.10.2021.