Raspored nastave

Raspored nastave za sve studijske programe / smjerove i godine u zimskom semestru 2020/21 - II nedjelja

28.09 - 03.10.2020.

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/20. godine - XIII nedjelja

18.05 - 20.05.2020.

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/20. godine - XII nedjelja

11.05 - 16.05.2020.

Raspored nastave u ljetnjem semestru 2019/20. godine - XI nedjelja

04.05 - 09.05.2020.