• Predavanja i kolokvijumi iz predmeta Upravljanje malim i srednjim preduzećimaUpravljanje intelektualnim kapitalom u malim i srednjim preduzećima kod Prof. dr Darka Lacmanovića, održaće se 17.12.2019. (utorak), u terminu: 13:00 - 16:00 h, odnosno 19.12.2019. (četvrtak), u terminu: 10:00 - 13:00 h.
  • Predavanja iz predmeta Poslovno i organizaciono komuniciranje kod Doc. dr Danijele Medojević, održaće se 18.12.2019. (srijeda), u terminu: 10:00 - 13:00 h.

 

UPRAVA FAKULTETA