Predavanja iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja, kod Prof. dr Ljiljane Dapčević Marković, planirana su za četvrtak 30.04.2020. godine u terminu: 14:00-16:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Prilozi:
Download datoteke (CARINA.xls)Carine[ ]25 Kb