Konsultacije sa Prof. dr Lacmanović Darkom (Upravljanje intelektualnim kapitalom u MSP i Upravljenje malim i srednjim preduzećima) moguće je obaviti u četvrtak 12.11.2020. godine u terminu od 12h do 13.30h, na Fakultetu u učionici br. 2.

PREDMETNI PROFESOR