STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA ZA ZAVRŠENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMIRANE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU DA JE OD 20.OKTOBRA 2021.GODINE POČELO APLICIRANJE ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA KOJI FINANSIRA VLADA CRNE GORE.

PRAVO DA APLICIRAJU NA OVAJ PROGRAM IMAJU:

  1. DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI IMAJU MINIMUM BACHELOR DIPLOMU (ZAVRŠENE OSNOVNE STUDIJE: 180 ECTS);
  2. DA SU KANDIDATI PRIJAVLJENI NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE;

●FAKULTET JE NA OSNOVU PODATAKA IZ KNJIGE DIPLOMIRANIH STUDENATA VEĆ UNIO PODATKE, POČEV OD 20.11.2020. DO 20.10.2021.GODINE, A PODATKE O DIPLOMIRANIM STUDENTIMA NAKON 20.10.2021. UBACIĆE NAKNADNO SVE DOK PROGRAM BUDE OPERATIVAN.

●DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI APLICIRAJU, PROCJEČNU OCJENU IZ JAVNE ISPRAVE KOJA IM JE IZDATA (UVJERENJE O ZAVRŠENIM STUDIJAMA, DIPLOMA/DODATAK DIPLOME), UNOSE NA DRUGU DECIMALU (NA PRIMJER: PROSJEČNA OCJENA 7.3528, KOD APLICIRANJA UNOSI SE KAO 7.35, ŠTO ZNAČI ZAOKRUŽIVANJE NA DRUGU DECIMALU, ILI DRUGI PRIMJER: 7.3557, ZAOKRUŽUJE SE NA 7.36).

●TAKOĐE, BROJ INDEKSA SE UNOSI KAO, NA PRIMJER, 042/13, A NE KAO 42/13.

●PRILIKOM UNOSA PODATAKA ( O IMENU, PREZIMENU,.... ) VODITI RAČUNA DA SE KUCAJU SLOVA Ć, Č, Š... I TAKO DALJE

●ZA SVE NEJASNOĆE ILI PROBLEME KOD APLICIRANJA, A KOJE SU NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, MOŽETE SE JAVITI NA BROJ:  067 225 285.

 

UPRAVA FAKULTETA