Obavještavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja održati u četvrtak, 05.05.2022. sa početkom u 11.30h i trajanjem od 45 minuta.

Kolokvijumom će biti obuhvaćena tri pitanja od prvih 24 pitanja sa liste ispitnih pitanja.

Studenti koji budu položili kolokvijum, biće oslobođeni tog dijela gradiva, odnosno prvog pitanja na ispitu.

Kolokvijum će biti organizovan na FPM.

PREDMETNI PROFESOR