Nastava u zimskom semestru studijske 2022/23. godine počinje u ponedjeljak 26.09.2022. godine.

Raspored nastave za I sedmicu predavanja je objavljen na sajtu Fakulteta, pod opcijom Specijalističke studije/Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA