Kolokvijum iz Metoda upravljanja bankarskim rizcima, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 11:15 do 12:00h.

Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa IV dijelom knjige.

PREDMETNI PROFESOR