Obavještenja (spec)

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

1. Za ovjeru ljetnjeg semestra 2013/14 potrebno je :

- izmiriti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti nadoknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( 5€ po predmetu )

 

2. Ovjera ljetnjeg semestra i prijava ispita za prvi / osnovni / ispitni rok traje  od 19.05.2014. do 24.05.2014. god.

Prvi ispitni rok / osnovni-junski / od 02.06.2014. do 14.06.2014.g.

 

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok / popravni / traje od 13.06.2014. do 18.06.2014. god.

Drugi ispitni rok / popravni / od 23.06.2014. do 28.06.2014. g.

Studentska služba

Broj: 273

B a r, 07.05.2014.

 

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2014. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2013/2014.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2013/2014.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 25.05.2014.godine.

 

2. Prijava ispita za prvi /osnovni-junski/ ispitni rok: od 19.05.2014. do 24.05.2014.g.

2.1. Prvi ispitni rok /osnovni-junski/: od 02.06.2014. do 14.06.2014.g.

3. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: od 13.06.2014. do 18.06.2014.g.

3.1. Drugi ispitni rok/popravni/: od 23.06.2014. do 28.06.2014.g.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

O B A V J E Š T E NJE

U organizaciji Delegacije EU u Crnoj Gori, u srijedu-16.aprila 2014.godine, u vremenu od 10:30-12:00 h, u prostorijama Univerziteta“Mediteran“ u Baru, gospodin Alberto Kammarata, šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu Delagacije EU u Crnoj Gori, održaće predavanje na temu“Profesionalno osposobljavanje i mobilnost mladih-praksa EU“.

Učesnici: profesori i studenti Univerziteta „Mediteran“, Fakulteta za poslovni menadžment-Bar i Biotehničkog fakulteta.

Moderator: Eko Centar“Delfin“ iz Kotora, uz pokroviteljstvo RTCG, Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Pozivamo studente da prisustvuju ovom predavanju, jer je to u vašem interesu.

UPRAVA FAKULTETA

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE

NASTAVA ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2013/14 POČINJE U ČETVRTAK 27.02.2014.

RASPORED ĆE BITI NAKNADNO ISTAKNUT NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU FAKULTETA.

PRIJE POČETKA NASTAVE VRŠIĆE SE UPIS LJETNJEG SEMESTRA ( II, IV, VI) U PERIODU OD 24.02.2014. DO 26.02.2014.


ZA UPIS LJETNJEG SEMESTRA POTREBNO JE:

- UPLATA RATE PO UGOVORU ( ZA OSNOVNE STUDIJE ČETVRTA, ZA SPECIJLAISTIČKE STUDIJE ŠESTA)

- 12.00 € ZA UPIS SEMESTRA

- INDEKS

NAPOMENA : UDŽBENIKE MOGU PREUZETI STUDENTI KOJI UPIŠU SEMESTAR

STUDENTSKA SLUŽBA

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE


ODLUKOM O SPROVOĐENJU AKADEMSKOG KALENDARA NASTAVNIH AKTIVNOSTI ZA STUDIJSKU 2013/14 UTVRĐENO JE DA SE OVJERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA MOGU OBAVITI OD 16.12.2013 DO 28.12.2013.

ZA OVJERU SEMESTRA I PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE:

* IMATI IZMIRENU POLOVINU ŠKOLARINE ( NA OSNOVU OBRAZACA KOJI SU DOBIJENI PRILIKOM UPISA STUDIJSKE 2013/14)

* UPLATITI OVJERU SEMESTRA 12.00 €

* UPLATITI PRIJAVU ISPITA ( PO PREDMETU 5.00 € )

* POPUNITI PRIJAVE ISPITA ( DOBIJAJU SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI )

* ZA OVJERU I PRIJAVU ISPITA OBAVEZAN JE INDEKS STUDENTA


STUDENTSKA SLUŽBA

 


OBAVJEŠTENJE

Poštovani studenti, zelimo da Vas obavijestimo da ce Studentski sportski savez Crne Gore u saradnji sa STK INDEX organizovati VII Studentsko prvenstvo Crne Gore u stonom tenisu. Takmicenje ce se odrzati 07. decembra u Podgorici, Zgrada Tehnickih fakulteta. Ucesce je besplatno i pravo ucesca imaju svi studenti sa teritorije Crne Gore koji su upisali studijsku 2013/2014 godinu. Svi zainteresovani studenti mogu svoje prijave slati do 06. decembra na mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ili fax 020/265-942 a prijavu je moguce izvrsiti i na dan takmicenja od 9.00 do 9.30h. U prijavi je neophodno navesti Ime i Prezime, ime fakulteta i broj indeksa a na samom takmicenju neophodno je priloziti indeks ili potvrdu od fakulteta ili univerziteta da je takmicar student koji je upisao studijsku 2013/2014 godinu. SATNICA TAKMICENJA: 1. Prijava od 9-9.30h 2. Zrijeb od 9.30-10h 3. Pocetak takmicenja u 10h

 

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU, DA ĆE DANA 03.12 2013.GODINE ( UTORAK ), SA POČETKOM U 11:00 SATI, MR  MIOMIR MAROŠ, DOKTORANT KOMUNIKOLOGIJE, ODRŽATI PREDAVANJE NA TEMU: “BRENDIRANJE CRNOGORSKIH MEDIJA“.

ULAZ JE SLOBODAN.


UPRAVA FAKULTETA

 

1. Obavještavamo studente koji su na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru završili osnovne ili postdiplomske specijalističke studije, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, da mogu aplicirati za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Korisnik ( lice sa stečenim visokim obrazovanjem i bez radnog iskustva ) se za učešće u programu prijavljuje isključivo preko Portala elektronske uprave, na adresi: www.euprava.me

2. Korisnik /lice sa stečenim visokim obrazovanjem/ na Portalu elektronske uprave, pored podataka o sebi, treba da izabere 5 poslodavaca kod kojih bi želio da obavi stručno osposobljavanje, na osnovu redosljeda njegovih/njenih interesovanja o tome kod kog poslodavca želi da obavi stručno osposobljavanje.

3. Rok za podnošenje prijave /apliciranje/: 15.10.2012. do 15.11.2012.godine.

UPRAVA FAKULTETA