Obavještenja (spec)

Predavanja iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja, kod Prof. dr Ljiljane Dapčević Marković, održaće se u subotu 14.03.2020. godine u terminu: 13:00-15:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Prilozi:
Download datoteke (CARINA.xls)Carine[ ]18 Kb

Novi žiro-račun Fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja iz predmeta Strategije rasta i finansiranje razvoja MSP, kod Prof. dr Mira Blečića, održaće se u utorak 03.03.2020. godine u terminu: 13:00-15:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Prilozi:
Download datoteke (MSP.xls)Mala i srednja preduzeca (MSP)[ ]18 Kb

Podjesćamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2020. početi u četvrtak 27.02.2020. i trajati do 23.05.2020. godine.

Raspored nastave će biti blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 24.02.2020. do 28.02.2020. godine.

-        Studenti osnovnih akademskih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-        Studenti postdiplomskih specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-        Studenti master akademskih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (195 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

 

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

Žiro-računi fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

510 – 8482 – 08 (CKB)

UPRAVA FAKULTETA

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 28.12.2019. (subota) DO 08.01.2020. (srijeda).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2020. GODINE (četvrtak).

 

UPRAVA FAKULTETA

 

  • Predavanja i kolokvijumi iz predmeta Upravljanje malim i srednjim preduzećimaUpravljanje intelektualnim kapitalom u malim i srednjim preduzećima kod Prof. dr Darka Lacmanovića, održaće se 17.12.2019. (utorak), u terminu: 13:00 - 16:00 h, odnosno 19.12.2019. (četvrtak), u terminu: 10:00 - 13:00 h.
  • Predavanja iz predmeta Poslovno i organizaciono komuniciranje kod Doc. dr Danijele Medojević, održaće se 18.12.2019. (srijeda), u terminu: 10:00 - 13:00 h.

 

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 02. decembra 2019. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2019/2020. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak zimskog semestra studijske 2019/2020. godine: subota, 21.12.2019. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2020. godine

●od 16.12.2019. do 25.12.2019. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2020.godine:

●od 14.01.2020. do 25.01.2020. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski (popravni) ispitni rok 2020. godine:

●od 27.01.2020. do 01.02.2020. godine.

2.1. Februarski (popravni) ispitni rok 2020. godine:

●od 11.02.2020. do 22.02.2020. godine.

 

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2019/2020. godine: 27.02.2020. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2019/2020. godine: 23.05.2020. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Konsultativna nastava iz predmeta Nacionalni sistemi bezbjednosti kod Prof. dr Andreje Savića, održaće se u subotu 30.11.2019. u 13 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz predmeta Upravljanje malim i srednjim preduzećimaUpravljanje intelektualnim kapitalom u malim i srednjim preduzećima kod Prof. dr Darka Lacmanovića, održaće se 05.12.2019. (četvrtak), u terminima: 09:00 - 11:30 h, odnosno 11:30 - 14:00 h.

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja iz predmeta Poslovno i organizaciono komuniciranje kod Doc. dr Danijele Medojević, održaće se u srijedu 27.11.2019. u terminu: 10:00 - 13:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Predavanja iz predmeta Organizovani kriminalitet kod Prof. dr Mila Boškovića, održaće se 18.11.2019. (ponedjeljak) u terminu: 17:00 - 19:30 h.

PREDMETNI PROFESOR