Obavještenja (spec)

OBAVJEŠTAVAMO KANDIDATE DA JE FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU RASPISAO I (PRVI) UPISNI ROK ZA PRIJEM STUDENATA U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU, POČEV OD 12.06.2018. DO 12.07.2018. GODINE.

UPIS STUDENATA VRŠIĆE SE OD 16.07.2018. DO 21.07.2018. GODINE.

KONKURS JE OBJAVLJEN U DNEVNOJ ŠTAMPI I NA SAJTU FAKULTETA: www.fpm.me

● BLIŽE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFONE: 030/312-233; 030/303-553 i 067/225-285.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi  21. i 22.05.2018. godine.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je srijeda, 23.05.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi od 30.04.2018. (ponedjeljak) do 02.05.2018. (srijeda).

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je četvrtak - 03.05.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 27. aprila 2018. godine, donosi

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/18. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 26.05.2018. godine /subota/;

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 14.05.2018. /ponedjeljak/ - 19.05.2018. godine /subota/;

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2018. /srijeda/ - 26.05.2018. /subota/;

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 06.06.2018. /srijeda/ - 16.06.2018. /subota/;

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok /popravni/: 18.06.2018. /ponedjeljak/ - 23.06.2018. /subota/;

6. Drugi ispitni rok /popravni/: 02.07.2018. /ponedjeljak/ - 12.07.2018. godine. /četvrtak/;

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR, DA FAKULTET NEĆE RADITI U SUBOTU, 21. APRILA 2018. GODINE, ZBOG ORGANIZACIONIH I TEHNIČKIH PRIPREMA NA PROMOCIJI FAKULTETA ZA UPIS STUDENATA U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU.

UPRAVA FAKULTETA

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 06.04.2018. ( petak ) do 09.04.2018. ( ponedjeljak ).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 10.04.2018. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Podjesćamo studente da će, prema Odluci, o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2017/2018. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2018. početi 26.02.2018. i trajati do 26.05.2018.

Raspored nastave biće blagovremeno istaknut na sajtu i oglasnoj tabli fakulteta.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 26.02.2018. do 05.03.2018.

Studenti su dužni uplatiti 6 ratu školarine (230 eura) i 12 eura za upis ljetnjeg semestra.

Bez izmirenja finansijskih obaveza i upisa ljetnjeg semestra, studenti neće moći podići udžbenike.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za stipendije koje Vlada Slovačke dodjeljuje u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti, namijenjenih studijskim i istraživačkim boravcima, tokom  akademske 2018/2019. godine. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. april 2018. godine do 16 sati, po srednjoevropskom vremenu. Prijave se podnose online, na internet stranici www.stipendia.sk odnosno www.scholarships.sk . Ovaj stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je stranim studentima, doktorantima, univerzitetskim profesorima, naučnicima i umjetnicima koji žele da izvjestan period borave na slovačkim fakultetima i istraživačkim organizacijama. Studenti i doktoranti mogu aplicirati i za dodatak za putne troškove. Program finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovačke. Za dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi sa ovim Programom, načinom konkurisanja, kao i ostalim detaljima, zainteresovani kandidati mogu se obratiti direktno administratoru ovog programa, gospodinu Lukáš Marcin-u, na:  Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli . Ovdje se može preuzeti skenirani letak o ovom programu.

 

 

 

 

Prilozi:
Download datoteke (scan0001 (1).pdf)LETAK 1[ ]341 Kb
Download datoteke (scan0002.pdf)LETAK 2[ ]571 Kb

U prilogu pronađite promotivnu brošuru o stipendijama Vlade Madjarske, za akademsku 2018/2019. godinu.

Prilozi:
Download datoteke (Stipendium-Madjarska.pdf)Stipendium-Madjarska.pdf[ ]1615 Kb

●OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2017. (subota) DO 08.01.2018. (ponedjeljak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2018. GODINE ( utorak ).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 18.12.2017. do 29.12.2017. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju ( 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 € za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 € po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

 

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.